Hotline: 0963 91 88 96

Tuyển dụng

Nhân viên Marketing và bán hàng online. Hạn chót nhận hồ sơ 15/7/2014
Intersol mời các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký đại lý Beta 1,3D glucan 500mg tại: Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đắc Lắc, ..
Xây dựng, quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động Marketing, bao gồm Marketing trực tuyến, và truyền thông cho các nhóm ..
Tuyển dụng trình dược viên làm việc với các hiệu thuốc, các địa điểm bán lẻ để xây dựng mạng lưới bán lẻ của công ty tại địa bàn ..
Xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm qua hệ thống y tế ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (từ Nghệ an trở ra) bao gồm ..
Xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm qua hệ thống y tế ở khu vực TP. HCM và các tỉnh phía nam (từ Khánh Hòa trở vào) bao gồm ..
Tuyển dụng Cán bộ phụ trách mảng Kế toán tài chỉnh
Tuyển dụng nhân viên kế toán