Hotline: 0963 91 88 96

Mời đăng ký đại lý Beta 1,3D glucan 500mg

Ngày càng có rất nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng Beta 1,3D glucan 500mg do lợi ích mà SP đem lại. Để mở rộng mạng lưới, INTERSOL mời các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký đại lý Beta 1,3D glucan 500mg tại:
  1. Đà Nẵng
  2. Hải Phòng
  3. Cần Thơ
  4. Đồng Nai
  5. Đắc Lắc
  6. Nghệ An
  7. Hải dương
  8. Thanh Hóa
  9. Thái Nguyên
  10. Bình Định

 Tỷ lệ chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ quảng cáo Online, các tài liệu truyền thông và marketing.

Liên hệ tại: