Hotline: 0963 91 88 96
Sản phẩm theo chức năng

  Hỗ trợ khách hàng
  0963 91 88 96
  intersol2013@gmail.com
   

  Nhân viên kế toán

  Vị trí:                         Kế toán

  Báo cáo tới:            Cán bộ Phụ trách Kế toán-Tài chính 

  NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban giám đốc Công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.

   Phối hợp với các phòng/ban khác nhằm tham mưu, giúp việc cho Cán bộ phụ trách tài chính và Lãnh đạo Công ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

   NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1.      Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán báo cáo các quan quản lý Nhà nước và Ban lãnh đạo công ty

  ·        Xây dựng hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

  ·        Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán với khách hàng.

  ·        Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu trong nội bộ công ty.

  ·        Thực hiện công tác hạch toán kế toán của Công ty theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán của Nhà nước và quy định của Công ty để báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan thuế, quản lý doanh nghiệp…) và Ban giám đốc công ty.

  ·        Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất, các báo cáo hạch toán kế toán, kế toán quản trị và giải trình chi tiết gửi PGĐ Tài chính và Ban lãnh đạo công ty.

  2.      Kiểm tra, giám sát thực hiện quy định kế toán-tài chính trong nội bộ công ty

  ·        Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước của công ty.

  ·        Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ từ các khách hàng, đối tác của công ty.

  ·        Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.

  ·        Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tuân thủ các các chế độ, quy định tài chính (đã được Ban Giám đốc phê duyệt) trong nội bộ công ty.

  ·        Kiểm kê kho và các tài sản của công ty theo quy định.

  ·        Thực hiện chế độ lưu trữ, bảo quản và bảo mật các tài liệu kế toán theo quy định của luật pháp và quy định của công ty.

  3.      Giúp việc cho cán bộ phụ trách tài chính của công ty

  ·        Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

  ·        Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

  ·        Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

  YÊU CẦU

  1.      Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán-Tài chính

  2.      Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp và kế toán thuế cho các công ty, doanh nghiệp.

  3.      Thành thạo phần mềm kế toán

  4.      Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng; word, excell, ppt.

  5.      Có kỹ năng giao tiếp tốt

  6.      Biết tiếng Anh là một lợi thế

  Quyền lợi:

  ·        Lương khởi điểm: 4 triệu/tháng.

  ·        Thời gian thử việc 3 tháng

  ·        Ký hợp đồng chính thức sau khi đánh giá kết quả thời gian thử việc. Các chế độ khác theo luật lao động và chính sách chung của công ty

  HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

  1.      Bằng tốt nghiệp chuyên ngành cao nhất và các chứng chỉ (nếu có)

  2.      Sơ yếu lý lịch tự thuật nêêu rõ quá trình làm việc và kinh nghiệm

  3.      Ảnh 3x4 mới nhất

  Hồ sơ tuyển dụng cần được scan và gửi về:

  Công ty TNHH Giải pháp thị trường và Đầu tư Quốc tế (INTERSOL)

  intersol@intersol.com.vn và cc tới intersol2013@gmail.com